Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง โดยวิธีการตกลงราคา

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ สนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนว
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการ สนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ ค่าจัดการเรียนการสอน (จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1-2 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 64 รายการ ของโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(๒๐๐ปี)

ดาวน์โหลด