Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง โดยวิธีการตกลงราคา

ประกาศราคากลาง ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ค่าจ้างเหมาดำเนินการสอนว่ายน้ำ) ของโรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(๒๐๐ปี)