Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ราคากลาง โดยวิธีการตกลงราคา

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตสะพานสูง(ปกครอง)