Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บริการข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคลเฉพาะราย

 

โครงการการจัดเก็บและการให้บริการข้อมูลทะเบียนขื่อบุคคลเฉพาะรายที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลทางการทะเบียน (พ.ศ.2540-2546)