Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

บริการค้นหาทะเบียนการเกิด
  สำนักงานเขตสะพานสูง  สามารถให้บริการ สำหรับประชาชน
ผู้ประสงค์จะค้นหาทะเบียนรับรองการเกิด  ตั้งแต่ปี  2500 – 2531  ได้                      
ภายในเวลา  3 นาที  ติดต่อฝ่ายทะเบียน  ในวัน  และเวลาราชการ 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป