Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปรับ-ส่ง นักเรียนชั้นป.3 ไปเรียนว่ายน้ำ จำนวน 35 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปรับ-ส่ง นักเรียนชั้นป.3 ไปเรียนว่ายน้ำ จำนวน 35 คน รถ 1 คัน ตามโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง