Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นป. 6 ในวันที่มีการสอนเสริมและวันที่มีการทดสอบ O-NET ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นป. 6 ในวันที่มีการสอนเสริมและวันที่มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง