Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยราษฎร์พัฒนา 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยราษฎร์พัฒนา 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง