Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ร่างเอกสารเพื่อประชาพิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยราษฎร์พัฒนา 17 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารเพื่อประชาพิจารณ์ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยราษฎร์พัฒนา 17 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาร่างเอกสาร