Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ศูนย์ฝึกออาชีพกรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรุงเทพมหานคร