Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม(กิจกรรมที่ 2) ตามโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม(กิจกรรมที่ 2) ตามโครงการลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์ระดับพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง