Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง