Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๒ ๓๗๒๒๙๑๘ ต่อ ๗๑๓๔-๗๑๓๖