Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถยนต์ ส1)
ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูงรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส1 สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จำนวน 1 อัตรา