Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตสะพานสูง

รายละเอียด