Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

องค์ความรู้

การแก้ปัญหาการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่เขตสะพานสูง
องค์ความรู้เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตสะพานสูง
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000099/pdf%20file/km%201.pdf