Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายละเอียด