Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง

สำนักงานเขตสะพานสูง รับสมัครสมาชิกวุฒิ (ส.ว.) ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราษฎร์พัฒนา ชั้น 1 สำนักงานเขตสะพานสูง หากท่านใดสนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2561