Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง

มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัสดุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงเทศการลอยกระทง ประจำปี 2561