Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยความพิการ

ประกาศสำนักงานเขตสะพานสูง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 กำหนดวันรับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 วันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์