Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

สะพานสูง ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ก กรุงเทพมหานครสามัญ
สะพานสูง ร่วมลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ก.ก กรุงเทพมหานครสามัญ

 
 
 

     วันที่ 24 ก.พ. เวลา 08.00 น. นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสะพานสูง ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ที่เลือกตั้งบริเวณอาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2 เน้นย้ำให้มีความโปร่งใส เป็นกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญโดยเคร่งครัด  และได้จัดการเลือกตั้งตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และให้นำปากกาของตนเองติดตัวเข้าคูหาเพื่อกาบัตรด้วย