Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตราข้าราชการ และลูกจ้าง

อัตราข้าราชการ และลูกจ้าง
(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)
 
ตำแหน่ง กรอบ คนครอง ว่าง
ข้าราชการ 133 115 18
ลูกจ้างประจำ 282 278 4
ลูกจ้างชั่วคราว 175 165 10