Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

อัตราข้าราชการ และลูกจ้าง

อัตราข้าราชการ และลูกจ้าง
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)
 
ตำแหน่ง กรอบ คนครอง ว่าง
ข้าราชการ 133 122 11
ลูกจ้างประจำ 285 267 18
ลูกจ้างชั่วคราว 182 178 4