Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติผู้มาขอรับบริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน

งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนสิงหาคม 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมิถุนายน 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนเมษายน 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมีนาคม 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมกราคม 2564



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนธันวาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนตุลาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนกันยายน 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
​​ ประจำเดือนสิงหาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมิถุนายน 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนเมษายน 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมีนาคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนมกราคม 2563



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน​​ ประจำเดือนธันวาคม 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนตุลาคม 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนกันยายน 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนสิงหาคม 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562



งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562