Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 15 รายการ ตามโครงการค่าใช้จ่ายโครงการศณูนย์บริการและ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง