Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)