Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี) อาคาร 6 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์(200ปี) อาคาร 1 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล อาคาร 3 และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว อาคาร 3 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว อาคาร 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)