Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด