Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

​​สำนักงานเขตสำนักงานเขตสะพานสูง

5 ซอยรามคำแหง 118 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0 2372 2918-22
โทรสาร 
E-Mail : saphan_9@hotmail.com

รายละเอียด อื่นๆ : 
 
หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง
ลำดับ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุ๊ค/เว็บเพจ ที่อยู่ แผนที่ที่ตั้ง
1. ผู้อำนวยการเขต 7101 0-2372-0613 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๑ 7102 0-2372-0614 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ๒ 7103 0-2372-0615 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
4. ฝ่ายปกครอง 7104 0-2372-0616 saphan_9@hotmail.com สำนักงานเขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
5. ฝ่ายเทศกิจ 7139 0-2372-2918-22 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 3  
6. ฝ่ายรายได้ 7120 0-2372-2918-22 - ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1  
7. ฝ่ายทะเบียน 7109 0-2372-2918-22 -
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตสะพานสูง
อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1  
8. ฝ่ายการคลัง 7130 0-2372-2918-22 - ฝ่ายการคลัง เขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
9. ฝ่ายการศึกษา 7127 0-2372-2918-22 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 2  
10. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 7136 0-2372-2918-22 - ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1  
11. ฝ่ายโยธา 7113 0-2372-2918-22 yotha_saphansung@hotmail.com ฝ่ายโยธา เขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 3  
12. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 7117 0-2372-2918-22 - - อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 3  
13. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 7125 0-2372-2918-22 - ฝ่ายรักษาความสะอาด สำนักงานเขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1  
14. สัสดีเขต 7141 0-2372-2918-22   สัสดีเขตสะพานสูง อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ชั้น 1  
15. ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สำนักงานเขตสะพานสูง 7107 0-2372-0616     อาคารสำนักงานเขตสะพานสูง ฝ่ายปกครอง  
16. ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตสะพานสูง - 0-2372-2903   ศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตสะพานสูง อาคารศูนย์ฝึกอาชีพสำนักงานเขตสะพานสูง บริเวณสำนักงานเขตสะพานสูง  
17. บ้านหนังสือเขตสะพานสูง
  17.1 ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้เขตสะพานสูง - 0-2372-2438     ซอยรามคำแหง 118 (หมู่บ้านพฤกษชาติ) ถนนรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้ง
  17.2 บ้านหนังสือหมู่บ้านนักกีฬา - 0-2368-2831     บริเวณสวนสาธารณะยูนิลิเวอร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม.10240 แผนที่ตั้ง
  17.3 บ้านหนังสือหมู่บ้านสัมมากร(ทะเลสาบ๑) - 0-2373-4165     ซอยหมู่บ้านสัมมากร 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่ตั้ง
  17.4 บ้านหนังสือหมู่บ้านสัมมากร(สโมสร๒) - 0-2373-7492     ซอยหมู่บ้านสัมมากร 2 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่ตั้ง
18. โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตสะพานสูง
  18.1 โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล - 0-2517-8560 lorleesc@hotmail.com   19/1 หมู่ที่ 7 แขวงสะพานสูง สำนักงานเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10920 แผนที่ตั้ง
  18.2 โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว - 0-2184-7787 sbkbma@gmail.com   63/1 หมู่ 9 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่ตั้ง
  18.3 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว - 0-2373-8744 - http://wlbk.wordpress.com 170/7 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 แผนที่ตั้ง
  18.4 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน - 0-2368-2116 -   79 หมู่ 16 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง10250 แผนที่ตั้ง
  18.5 โรงเรียนสุเหร่าซีรอ(ราษฎร์สามัคคี) - 0-2171-6353 suraoseraw11@hotmail.co.th   3 หมู่ 8 ถนน ราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่ตั้ง
  18.6 โรงเรียนสมโภชน์กรุงอนุสรณ์ ๒๐๐ ปี - 0-2368-2652 -   16 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 แผนที่ตั้ง
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร