Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสะพานสูง
5 ซอยรามคำแหง 118 ถนนรามคำแหง แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Email: saphan_9@hotmail.com

 
ฝ่าย หมายเลขโทรศัพท์ภายใน หมายเลขโทรศัพท์
ฝ่ายปกครอง 7105-7108 0-2372-0616
ฝ่ายทะเบียน 7110 0-2372-2917
ฝ่ายโยธา 7115  
ฝ่ายการคลัง 7131  
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ 7118  
ฝ่ายการศึกษา 7128  
ฝ่ายรายได้ 7121  
ฝ่ายเทศกิจ 7138 0-2917-4630
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 7135  
ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 7124  
สัสดี 7141  
 
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
หัวข้อ :*

ข้อมูล :*

ชื่อ - สกุล :*

อีเมล์ :*

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :


*
กรอกตัวอักษร