Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ กทม. - เขตสัมพันธวงศ์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                         ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ราย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 10,143.60 บาท 
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
(Download เอกสาร tb19022020.pdf)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563