Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ กทม. - เขตสัมพันธวงศ์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ตามที่ กรุงเทพมหานคร ได้มีโครงการซื้อวัสดุในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการศูนย์วิชาการเขต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศรีบูรพา (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง (Download เอกสาร)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563