Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศ (O22)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
                          ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 12 เดือน แขวงตลาดน้อย แขวงสัมพันธวงศ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวชลธิชา บุดสีพันธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง (Download เอกสาร pa20092019_1.pdf)
วันที่ 20 กันยายน 2562