Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

คณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์แสดงความยินดีกับหัวหน้าฝ่ายใหม่
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ นำคณะผู้บริหารเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นางสาวพรทิพย์ ชำนิกล้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ นายณรงค์ รักษ์คิด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และ นางสาวบุบผา ระวังงาน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่