Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

กิจกรรมสัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ ครั้งที่ 7/62
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางขจีรัตน์ เจนาคม ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "สัมพันธ์สุข สัมพันธ์กาย สัมพันธ์ใจ ครั้งที่ 7/62" ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความรู้ ความบันเทิง และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขต ได้แก่ กิจกรรมตรวจสุขภาพจาก จนท.ศูนย์บริการสาธารณสุข 13 ไมตรีวานิช กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขบัญญัติจาก จนท.ฝ่ายสิงแวดล้อมฯ กิจกรรมคัดแยกขยะ จาก จนท.ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ กิจกรรมศูนย์บริหารการเงิน กิจกรรมลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการเคลื่อนที่จาก จนท.ฝ่ายพัฒนาชุมชน  บริการตัดผม จาก จนท.ฝ่ายเทศกิจ กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร และประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กทม. Connect" โดยมีคณะผู้บริหารเขต กต.ตร.สน.พลับพลาไชย 2 กศน.เขตสัมพันธวงศ์ ประธานชุมชน และชาวชุมชนโปลิศสภา ชุมชนโชฎึก ชุมชนจงสวัสดิ์ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร