Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน(30)

แบบคำร้องเรียนเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. กรอกเรื่องร้องเรียนผ่าน From  
2. Facebook สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
3. Line ร้องเรียนการทุจริต  
4. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ (ทางจดหมาย)
   ฝ่ายปกครอง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 237 3345 , 02 237 4541
5. ศูนย์รับแจ้ง เบาะแส   เรื่องทุจริต คอร์รัปชั่น (มาด้วยตนเอง) 
 ฝ่ายปกครอง ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
โทรศัพท์ 02 237 3345 , 02 237 4541
6. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 - กรุงเทพมหานคร