Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

พระพุทธรูปประจำสำนักงานเขต

ประวัติ "พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค”
                   "พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค” มีความหมายว่า พระพุทธรูปที่ทรงเมตตาประทานโชคลาภอันยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้มีใจบูชาสักการะ  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ได้ประทานนามพระพุทธรูป ประจำสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2561 ทั้งนี้ “พระพุทธเมตตามหาสิทธิโชค” เป็นองค์จำลองมาจาก “ซำปอกง” หรือ “หลวงพ่อโต”  ในประเทศไทย มีหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง  ที่เรียก ”หลวงพ่อโต” พระประธานว่า “ซำปอกง” องค์แรกสุดอยู่ที่ วัดพนัญเชิง อยุธยา หนังสือตงซีหยางเข่า (東西洋考) หรือ “การสำรวจย่านทะเลตะวันออกและตะวันตก” เรียบเรียงโดยบัณฑิตสมัยราชวงศ์หมิงชื่อจางเซี่ย (張燮) ใน ค.ศ. ๑๕๘๗ (พ.ศ. ๒๑๓๐) ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชแห่งกรุงศรีอยุทธยา ได้บรรยายเกี่ยวกับเจิ้งเหอและกรุงศรีอยุทธยาไว้ว่า“ในสมัยนั้น เมืองสยามได้เอาชื่อเจิ้งเหอมาตั้งชื่ออ่าวว่าอ่าวซำปอกง นัยว่าทำให้อ่าวนั้นปลอดจระเข้ และด่านตรวจที่ ๒ ที่จะเข้าไปกรุงศรีอยุธยามีศาลสำหรับบูชาเจิ้งเหอ และเจิ้งเหอได้สร้างวัดไว้ในกรุงศรีอยุทธยา วัดนั้นใหญ่โตสวยงามมาก มีพระพุทธรูปสูงเท่าหลังคาบ้าน” “มีพระพุทธรูปสูงเท่าหลังคาบ้าน” ก็ดูสอดคล้องกับขนาดของหลวงพ่อโตที่ใหญ่โตมากโดยมีหน้าตักกว้าง ๒๐.๗๑ เมตร และมีความสูงจากชายพระชงฆ์ถึงพระรัศมี ๑๙ เมตร เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สำหรับในประเทศไทยเพียงแค่ 3 วัดเท่านั้น คือ วัดพนัญเชิง อยุธยา, วัดกัลยาณมิตร ฝั่งธนบุรี และวัดอุภัยภาติการาม จ.ฉะเชิงเทรา   ซึ่งคำว่า “ซำปอ” หรือ “ซานเป่า” ก็แปลตรงตัวได้ว่า “แก้วสามประการ” หรือ “ไตรรัตน์” มีความหมายตรงกับพระรัตนตรัยในพุทธศาสนา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพบูชาแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยผู้ที่กราบไหว้สักการบูชาซำปอกง ส่วนใหญ่ นอกจากจะกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังนิยมไปกราบไหว้เพื่อให้รุ่งเรืองทางด้านการค้าพาณิชย์ โชคลาภ และประสบแต่โชคดีในการเดินทางอีกด้วย
เททองเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์  โดยมูลนิธิสำพันธ์บำเพ็ญ
ความหมายของสัญญาลักษณ์
          1.ดอกบัวเป็นดอกไม้ประจำขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสัญญักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ และพลังสร้างสรรค์
          2.ดอกเหมย หรือดอกบ๊วย "เหมยฮัว" หมายถึง ความชื่นบาน ความมีโชค และอายุที่ยืนยาวกับความอ่อนเยาว์ที่ยืนยง
          3.ดอกโบตั๋น ราชาดอกไม้ของจีน เป็นดอกไม้ 3 เดือน หมายถึง ความมั่งคั่ง เกียรติ และความสง่า