Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

 ที่อยู่ สำนักงานสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
    หมายเลขโทรศัพท์ 0 2233-1224-8
    หมายเลขโทรศัพท์ 

ตำแหน่ง

ผู้ดำรงตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

เบอร์กลาง 0 2233-1224-8

ที่ทำงาน

ที่บ้าน / มือถือ

หมายเลขภายใน

ผู้อำนวยการเขต

 -ว่าง-

0 2234   9688

 

 

*7150

หน้าห้อง 7157

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ฝ่าย 1

นางสาวอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย

0 2235   2509

087 589 0253

086 993 3062

*7152

หน้าห้อง  7153

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ฝ่าย 2

นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์
 

0 2235   2508

085  1847589

*7154

หน้าห้อง  7155

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

นางสาวพรทิยพ์ ชำนิกล้า

0 2237  4541

Fax  0 2237 3345

 

 

*7156

บริหาร   7157  ปชส.  7158            ปกครอง    7196

หัวน้าฝ่ายทะเบียน

นายนิวัฒน์ เสียงลอย

0 2236  8088

0 2233  7139

 

 

*7186

ปชส.7159  งานทั่วไป 7160

ธุรการ 7187

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ

นายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์

0  2235  2831

0  2237  4540

-

 

*7180

7181 , 7182

หัวหน้าฝ่ายโยธา

นายณรงค์ รักษ์คิด

 

0  2235  2176

 

081 658 1710

*7161

7162 , 7179

หัวหน้าฝ่ายรายได้

นางสิริมา ปิ่นประชาสรร

0 2237  0974

0 2235  2133

-

 

*7166

7167 – 8

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

นางสาวดวงจันทร์ บึงทอง

0 2235  2838

Fax 0 2236 3882

 

 

*7175

7176 – 7197-8

หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

นางสาวนันทญา เขียวแสวง

0 2233  0846

Fax 0 2233 0846

--

 

*7163

7164 – 5

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ

นางเสาวลักษณ์ ผงทอง

0 2234  5905

Fax 0 2234  9687

-

 

*7169

7170 – 2, ธุรการ 7171

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา

นางสาวรัชฎพร บุตรเพ็ชร

0 2235  3630

 

 

*7173 

 7174

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

นายอุกฤษฎ์ องตระกูล

0 2235  9127

Fax 0 2235 9127

 

 

*7183

7184 – 5

สัสดีเขต

พ.ท.ปรานต์     อินทชาติ

0 2237  4540

086  885  1600

*7195

สรรพากรเขต

นายกิจจา          อุตสาหะ

0 2235   7524

0 2234   8490

0 2985 2050

085 841 2504

-

ผอ.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ

นางเพ็ญพรรณ บัฒฑิตวงศ์ไพศาล

0 2221  8723

 

 

-

ผอ.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์

นายสุริยกานต์ สุรชน

0 2222 6084

 

-

ผอ.โรงเรียนวัดปทุมคงคา

         นางน้ำทิพย์ เติมเลิศมนัสวงษ์

0 2233  3216

 

-

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1

 

 

 

-

ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2

 

 

 

7191

ห้องเวรรักษาการณ์  CCTV  

 

0 2234  3460

 

7192

สถานีดับเพลิงย่อย

ห้องงานระบายน้ำ

 

 

 

7189

    e-Mail: sp.bkk@hotmail.com
    แผนที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ แผนที่
 
แผนที่ เขตสัมพันธวงศ์
แผนที่เขตสัมพันธวงศ์
การเดินทางคมนาคม
รถประจำทาง
   ถนนเจริญกรุง(ตลาดน้อย)
          สาย 1,35,75
   ถนนเจริญกรุง(ตรอกอิสรานุภาพ หรือตรอกเล่งบ๊วยเอี้ย)
          สาย 1,4,7, 21,25,35,40,48,53,85,204,507,529
   ถนนเยาราช
          สาย 1,4,7, 21,25,40,53,159,542,507
   ถนนราชวงศ์
          สาย 204
  ถนนจักรวรรดิ
         สาย 4,7,8,21,37,43,53,56,40,73,529,542
   ถนนมิตรภาพไทย-จีน(วัดไตรมิตร)
         สาย 4, 21,25,40, 53 ,73, 73ก ,529,542
   สี่พระยา
         สาย ปอ.36, 93,45

เรือข้ามฟาก
   ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำสี่พระยา(สี่พระยา-คลองสาน)
   ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำราชวงศ์(ราชวงศ์-ดินแดง)
   ท่าเรือข้ามฟากท่าน้ำสวัสดี(ท่าสวัสดี-วัดทองธรรมชาติ)

เรือด่วนเจ้าพระยา
   ท่าเรือด่วนราชวงศ์
   ท่าเรือกรมเจ้าท่า

รถไฟฟ้า(เส้นทางใกล้เคียง)
   รถไฟฟ้าใต้ดิน BRTสถานี่หัวลำโพง (นั่งรถประจำทางสาย 1 ลงหน้าโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม ข้ามฝังเข้าเจริญกรุง)
   รถไฟฟ้า BTS สถานีตากสิน (นั่งรถประจำทางสาย 1 เข้าเยาวราช)