Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร่างขอบเขตของงานประมูลจ้างเหมาปรับปรุงซอยเชื่อมซอยจตุโชติ4 กับซอยสุขาภิบาล5 ซอย50 ถึงสุดระยะที่กำหนด (2/2/60)