Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/พละศึกษา จำนวน 2,106 ชุด ของโรงเรียนสายไหม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนสายไหม)