Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด จำนวน 157 รายการ ของโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม)