Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาด และชุดพละ จำนวน 1,532 ชุด ของโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม)