Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือ/ชุดเนตรนารี/ชุดยุวกาชาด จำนวน 2,106 ชุด ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ร.ร.สายไหม)