Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

สถิติผู้มารับบริการศูนย์ราชการสะดวก

สถิติผู้มารับบริการศูนย์ราชการสะดวก BFC ปีงบประมาณ 2562
 
เดือน จำนวน หมายเหตุ
ตุลาคม 12,711  
พฤศจิกายน 9,083  
ธันวาคม 10,219  
มกราคม 10,676  
กุมภาพันธ์ 12,338  
มีนาคม 13,451  
เมษายน 11,723  
พฤษภาคม 12,391  
มิถุนายน 10,080  
กรกฎาคม 10,956  
สิงหาคม 10,967  
กันยายน    
รวม 124,595