Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ติดต่อสำนักงานเขต

เวลาให้บริการ
(งานทะเบียน)
-  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา  08.00 - 16.00 น. โดยไม่พักเที่ยง
-  วันเสาร์ เวลา  08.00 - 16.00 น. (พักเที่ยง) เปิดให้บริการ
   รับแจ้งทางทะเบียนราษฎรและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
-  เปิดให้บริการรับแจ้งการเกิด การตาย ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
   ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00 น.

-  ฝ่ายรักษาฯ เปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อเรา

สำนักงานเขตสายไหม

ที่อยู่ 222 ถ.สุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 0 2158 7349 หรือ 0 2158 7350 หรือ 
0 2158 7351 หรือ 0 2158 7352

โทรสาร 021587355

E-Mail : saimaidistrict@hotmail.com

 

Facebook : www.facebook.com/saimaidistrict

 
รถบริการสาธารณะที่ผ่านสำนักงานเขตสายไหม
- รถโดยสารปรับอากาศสาย 1009 วิ่งจากสะพานใหม่ผ่านสำนักงานเขตสายไหม
- รถสองแถวสายวัดเกาะ วิ่่งจากสะพานใหม่ถึงตลาดออเงิน (เยื้องสำนักงานเขตสายไหม)
- รถสองแถวสาย M วิ่่งจากศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ถึงตลาดออเงิน (เยื้องสำนักงานเขตสายไหม)
- รถสองแถวแดงสายตลาดรามอินทรา ก.ม 4 ถึงตลาดวงศกร (ผ่านสำนักงานเขตสายไหม)

  
                   
 


หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตสายไหม
สังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0 2158 7354
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2158 7356
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2158 7355
ฝ่ายปกครอง 0 2158 7357
ฝ่ายทะเบียน 0 2158 7358
ฝ่ายโยธา 0 2158 7362
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2158 7366
ฝ่ายรายได้ 0 2158 7363
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2158 7365
ฝ่ายการศึกษา 0 2158 7361
ฝ่ายการคลัง 0 2158 7360
ฝ่ายเทศกิจ 0 2158 7359
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2158 7364
สัสดี                                     0 2192 5886
 

 

สถานีตำรวจในพื้นที่เขตสายไหม

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
สถานีตำรวจนครบาลสายไหม 0 2533 7297
0 2531 4167
สถานีตำรวจนครบาลบางเขน 0 2521 2232
0 2521 0071
สถานีตำรวจนครบาลคันนายาว 0 2510 9862
0 2510 3619-22

สถานพยาบาลของรัฐ

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ เขตสายไหม 0 2536 0997
โทรสาร. 0 2536 0162
โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช 0 2534 7556
0 2534 7000
0 2531 1999