Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประกาศราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง รายการจ้างปรับปรุงซอยเพชรบุรี 13 ซอยเพชรบุรี 15 และซอยเชื่อม(3 ต.ค. 2562)