Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ประมูลจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน (28 พ.ย. 59)

รายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์ด้านล่าง

http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000093/News/Procurement/255911/pracardtor281159-02.pdf