Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ช่องทางและขั้นตอนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์เพื่อบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์เพื่อบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของอื่น ๆ ให้แก่ประชาชนผ่านหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (BKK HELP)

สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการแจ้งความประสงค์เพื่อบริจาค ตามเว็บไซต์ด้านล่างครับ
https://themomentum.co/bkk-help-donating-system/

เว็บไซต์ BKK HELP สำหรับติดต่อประสานงานและแจ้งความประสงค์ขอบริจาค
http://bkkhelp.bangkok.go.th