Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวสอบราคา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (13 พ.ย. 57)
กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง วงเงินในการจัดซื้อ 300,000.- บาท
2. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x300 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง วงเงินในการจัดซื้อ 90,000.- บาท