Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเขต

กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า (18 ก.ย.62)
เขตราชเทวี “กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า”
วันที่ 18 กันายน 2562
น.ส.พิศมัย เรืองศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี นายสาคร โพธิกุล หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ตรวจเยี่ยมให้กำลัง และมอบหมายนโนบายให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดกวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเงณหน้าสำนักงานเขตราชเทวี ถนนพญาไท