Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • เปลี่ยนภาษา
  • ไทย
  • Eng

ข้อมูลชุมชน

ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี

                เขตราชเทวี เป็นเขตชั้นในที่มีความหนาแน่นทั้งในเรื่องของที่อยู่อาศัย และหน่วยงานราชการ มีชุมชนทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ในแขวงทั้ง 4 แขวง  คือ แขวงทุ่งพญาไท  แขวงถนนพญาไท  แขวงถนนเพชรบุรี  และแขวงมักกะสัน  รวม 25 ชุมชน
 
ชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี

แบ่งตามแขวงได้ดังนี้
1. แขวงทุ่งพญาไท1.1 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

1.2  ชุมชนซอยแดงบุหงา
1.3  ชุมชนซอยมั่นสิน
1.4  ชุมชนหลังกรมทางหลวง
1.5  ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
1.6  ชุมชนสระแก้ว
1.7  ชุมชนซอยสวนเงิน
1.8  ชุมชนหน้าวัดมะกอก
1.9  ชุมชนแฟลตสถานีตำรวจนครบาลพญาไท
1.10 ชุมชนกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
1.11 ชุมชนกรมแพทย์ทหารบก
1.12 ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11  ชุมชนที่ 1
1.13 ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11  ชุมชนที่ 2
1.14 ชุมชนกองพันทหารสารวัตรที่ 11  ชุมชนที่ 3
 
 2.  แขวงถนนพญาไท

       2.1  ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา

3.  แขวงถนนเพชรบุรี
        3.1 ชุมชนบ้านครัวเหนือ
        3.2  ชุมชนบ้านครัวตะวันตก
        3.3  ชุมชนคลองส้มป่อย
        3.4  ชุมชนซอยสมประสงค์ 5

4.  แขวงมักกะสัน

        4.1 ชุมชนริมคลองสามเสน
        4.2  ชุมชนจารุรัตน์
        4.3  ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน
        4.4  ชุมชนหลังวัดมักกะสัน
        4.5  ชุมชนนิคมมักกะสัน
        4.6  ชุมชนโรงเจมักกะสัน